قیمت آپارتمان در گلسار رشت به بیش از 30 میلیون رسید - پایگاه خبری کادوس|اخبار سیاسی گیلان| | پایگاه خبری کادوس|اخبار سیاسی گیلان|