تصاویری دیده نشده از مهندس قهرمانی چابک در بیمارستان رسالت ماسال ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

تصاویری دیده نشده از مهندس قهرمانی چابک در بیمارستان رسالت ماسال

ویدویی از سال ۱۳۸۹ در شهرستان ماسال و در زمان استانداری قهرمانی چابک که برای بازدید از بیمارستان این شهرستان راهی آن شده بود.

بایگانی‌های اخبار ویدویی - پایگاه خبری کادوس|اخبار سیاسی گیلان|
برنامه در روستا “تاسکوی ماسال” ۰۸ دی ۱۳۹۸

برنامه در روستا “تاسکوی ماسال”

این قسمت از برنامه در روستا به سراغ مردم تاسکو از شهرستان ماسال رفته ایم.

گزارشی از وضعیت ساماندهی رودخانه ماسال و گفتگو با کشاورزان این منطقه ۰۷ آبان ۱۳۹۸

گزارشی از وضعیت ساماندهی رودخانه ماسال و گفتگو با کشاورزان این منطقه

سیل سالیان اخیر سردهنه های کشاورزی ماسال را تخریب کرده و مشکلات جدی به این بخش وارد ساخته است.