گیله سرا
ماشین حمل  زباله گیله سرای ماسال هنوز باز نگشته است! 31 آگوست 2020

ماشین حمل زباله گیله سرای ماسال هنوز باز نگشته است!

خودروی نیسان حمل زباله روستای گیله سرای ماسال که به دلایل نامعلومی در ییلاقات ماسال در آتش سوخت تا کنون به این روستای ماسال باز نگشته است!

عامل حمله به حیوانات در گیله سرای ماسال پلنگ یا خرس نبوده است! 12 جولای 2020

عامل حمله به حیوانات در گیله سرای ماسال پلنگ یا خرس نبوده است!

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان ماسال: اتفاقات رخ داده برای دامها در منطقه گیله سرای ماسال  حاصل حمله پلنگ یا خرس نبوده است.

حمله حیوانی وحشی به دام اهالی روستای گیله سرای ماسال 12 جولای 2020

حمله حیوانی وحشی به دام اهالی روستای گیله سرای ماسال

تعدادی از دامهای اهالی روستای گیله سرای ماسال به دست حمله حیوانات وحشی تلف شدند.