کرونا در رشت
رشت در پرخطر ترین وضعیت سلامت صد سال اخیر قرار دارد 05 مارس 2020
رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت:

رشت در پرخطر ترین وضعیت سلامت صد سال اخیر قرار دارد

عضو شورای شهر رشت: استاندار گیلان از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و از بروز فاجعه انسانی در این استان جلوگیری نماید.