پلیس رضوانشهر
۱۰ قمارباز در رضوانشهر دستگیر شدند 12 جولای 2020

۱۰ قمارباز در رضوانشهر دستگیر شدند

پلیس رضوانشهر 10 نفر از افراد قمارباز را دستگیر و 35 میلیون ریال وجه نقد به همراه دستگاه کارتخوان را در محل کشف کرد.