پسماند
ماشین حمل  زباله گیله سرای ماسال هنوز باز نگشته است! 31 آگوست 2020

ماشین حمل زباله گیله سرای ماسال هنوز باز نگشته است!

خودروی نیسان حمل زباله روستای گیله سرای ماسال که به دلایل نامعلومی در ییلاقات ماسال در آتش سوخت تا کنون به این روستای ماسال باز نگشته است!