نماز جمعه
هزینه ستاد بزرگداشت تاسیس نماز جمعه ماسال اعلام شد 12 جولای 2020

هزینه ستاد بزرگداشت تاسیس نماز جمعه ماسال اعلام شد

10 میلیون تومان هزینه برای ستاد بزرگداشت تاسیس نماز جمعه ماسال در نظر گرفته شد.