مسی
مسی  نمی تواند از بارسا جدا شود 30 آگوست 2020

مسی نمی تواند از بارسا جدا شود

علی رغم علاقه مسی به جدایی از بارسا بند 700 میلیونی قرارداد با باشگاه مانع بزرگی بر سر راه این جدایی قرار دارد.