مسکن
طرح دوفوریتی مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس تصویب شد 12 جولای 2020

طرح دوفوریتی مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس تصویب شد

تهیه مسکن برای بسیاری از خانواده های ایرانی به موضوعی دست نیافتنی و حتی محال شده است.