قیم خودرو
فنر قیمت خودرو در تابستان 99 رها خواهد شد! 27 مارس 2020

فنر قیمت خودرو در تابستان 99 رها خواهد شد!

یک فعال اقتصادی می گوید علی رغم رکود فعلی بازار خودرو، این صنعت تابستان داغی را پیش رو خواهد داشت.