قرارداد رمضانی
مبلغ قرارداد آرمان رمضانی با پرسپولیس چقدر است؟ 12 سپتامبر 2020

مبلغ قرارداد آرمان رمضانی با پرسپولیس چقدر است؟

مهاجم تنومند پرسپولیس تهران برای پیوشتن به این باشگاه پیشنهاد چند تیم سرشناس را رد کرده است.