فریبرز مرادی
فریبرز مرادی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان شد 02 ژوئن 2020

فریبرز مرادی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان شد

تغییر و تحولات مدیریتی اداره راهداری و حمل و نقل گیلان انجام شد.