فرماندار آستانه اشرفیه
حمید رضایی به عنوان سرپرست فرمانداری آستانه اشرفیه معرفی شد 02 سپتامبر 2020

حمید رضایی به عنوان سرپرست فرمانداری آستانه اشرفیه معرفی شد

حمید رضایی با حفظ سمت به عنوان سرپرست فرمانداری آستانه اشرفیه معرفی شد.