شورای شهر رشت
اگثریت شورای شهر رشت از پاسخ شهردار قانع نشد اما استیضاحی در کار نیست! 03 سپتامبر 2020

اگثریت شورای شهر رشت از پاسخ شهردار قانع نشد اما استیضاحی در کار نیست!

در جلسه شورای شهر رشت اکثریت اعضای شورای شهر از پاسخ های شهردار قانع نشدند اما با این حال گفته می شود کار به استیضاح نخواهد کشید.