سایپا
جنگ پشت پرده استقلال و پرسپولیس بر سر آرمان رمضانی ادامه دارد 08 سپتامبر 2020

جنگ پشت پرده استقلال و پرسپولیس بر سر آرمان رمضانی ادامه دارد

آرمان رمضانی در تیررس باشگاه بزرگ و مطرح کشور قرار گرفته و پس از استقلال حالا پرسپولیس نیز مذاکرات با او را از سر گرفته است.

آرمان رمضانی در لیست خرید باشگاه استقلال قرار گرفت 01 سپتامبر 2020

آرمان رمضانی در لیست خرید باشگاه استقلال قرار گرفت

مهاجم بلندقامت سایپای تهران در تیر رس باشگاه استقلال تهران قرار گرفته است.