سایتهای خبری گیلان
از سرقت کابل تا سرقت اخبار در گیلان! 03 ژوئن 2020

از سرقت کابل تا سرقت اخبار در گیلان!

عدم رعایت کپی رایت در بین رسانه های مختلف به یک معضل بزرگ در بین اهالی رسانه در گیلان تبدیل شده و بیشتر افراد این مورد را رهایت نمی کنند.