رمضانی
جنگ پشت پرده استقلال و پرسپولیس بر سر آرمان رمضانی ادامه دارد 08 سپتامبر 2020

جنگ پشت پرده استقلال و پرسپولیس بر سر آرمان رمضانی ادامه دارد

آرمان رمضانی در تیررس باشگاه بزرگ و مطرح کشور قرار گرفته و پس از استقلال حالا پرسپولیس نیز مذاکرات با او را از سر گرفته است.