حق شناس
دولت هزینه جنگی را می پرداز که در آن اختیارات جنگی ندارد 29 آگوست 2020

دولت هزینه جنگی را می پرداز که در آن اختیارات جنگی ندارد

کارشناس اقتصادی معتقد است دولت در جنگی حضور دارد که در آن از اختیارات جنگی برخوردار نیست.