بهروزی فر
پیشنهاد 10 میلیاردی شرکت آتیه دماند به نماینده فومن و شفت! 01 سپتامبر 2020

پیشنهاد 10 میلیاردی شرکت آتیه دماند به نماینده فومن و شفت!

در پی اظهار نظر جنجالی نماینده فومن و شفت مبنی بر فروش کارخانه 100 میلیاردی به مبلغ 16 تومان مالکان این کارخانه می گویند این موضوع صحت ندارد.

نماینده فومن و شفت از بیمارستان مرخص شد 05 مارس 2020

نماینده فومن و شفت از بیمارستان مرخص شد

منتخب مردم فومن و شفت ، پس از چند روز بستری در بیمارستان بقیه الله تهران ، ساعاتی پیش از بیمارستان ترخیص شد.