برنج
بیش از ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری گیلان دچار خسارت شد 01 سپتامبر 2020

بیش از ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری گیلان دچار خسارت شد

 سرپرست سازمان جهاد کشاورزی گیلان می گوید ۹۰ درصدی شالیزارهای استان گیلان برداشت شده است.