برنامه فردوسی پور
فردوسی پور با برنامه اینترنتی 99 می آید! 31 آگوست 2020

فردوسی پور با برنامه اینترنتی 99 می آید!

شنیده ها حاکی از آن است که فردوسی پور از فصل آینده لیگ برتر، با برنامه “نود نو” به تلویزیون اینترنتی می آید.