بخشداری ماسال
بخشدار مرکزی ماسال: دست چند دلال را از بخشداری کوتاه کردم 26 جولای 2020

بخشدار مرکزی ماسال: دست چند دلال را از بخشداری کوتاه کردم

بخشدار مرکزی ماسال می گوید دست چند دلال را از بخشداری کوتاه کرده و اکنون آنها به دنبال فرصتی برای انتقام هستند.