بازار گیلان
فروش پوشاک در کشور به صفر رسیده است! 04 مارس 2020

فروش پوشاک در کشور به صفر رسیده است!

تولیدکنندگان پوشاک می گویند، کرونا ویروس آسیب جدی به این صنعت در ایران زده است.