انتخابات مجلس لنگرود
اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس لنگرود مشخص شد 12 ژانویه 2020

اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس لنگرود مشخص شد

اسامی تایید شده های انتخابات مجلس در لنگرود مشخص شد.