انتخابات مجلس رودبار
اسامی نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه رودبار مشخص شد 12 ژانویه 2020

اسامی نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه رودبار مشخص شد

اسامی تایید شده های انتخابات مجلس در رودبار مشخص شد. 1. منوچهر جمالی سوسفی 2. مهرداد گودرزوند چگینی 3. محمدمیرزایی فتح کوهی 4.کاظم ارجمندی 5. امین بابایی 6.ذکا اسدی 7. الهیار باباپور 8. یاسر حسنیی 9. محرمعلی ضیائی 10. رضا رضایی زاده 11. اسماعیل فدایی 12. یوسف میرزایی 13. صبورا نوروزی