انتخابات مجلس آستارا
اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده انتخابات مجلس آستارا اعلام شد 12 ژانویه 2020

اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده انتخابات مجلس آستارا اعلام شد

نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه آستارا مشخص شدند.

نامزدهای تایید صلاحیت شده آستارا در انتخابات مجلس 12 ژانویه 2020

نامزدهای تایید صلاحیت شده آستارا در انتخابات مجلس

برخی منابع از تایید صلاحیت چهره هایی همچون ولی داداشی در انتخابات مجلس آستارا خبر می دهند.