انتخابات لاهیجان و سیاهکل
نامزدهای تایید شده انتخابات مجلس در لاهیجان و سیاهکل مشخص شدند 12 ژانویه 2020

نامزدهای تایید شده انتخابات مجلس در لاهیجان و سیاهکل مشخص شدند

نتیجه بررسی انتخابات مجلس در لاهیجان و سیاهکل مشخص شد.