انتخابات رودسر و املش
 اسامی نامزدهای تایید شده  انتخابات مجلس در رودسر و املش مشخص شد 12 ژانویه 2020

 اسامی نامزدهای تایید شده انتخابات مجلس در رودسر و املش مشخص شد

اسامی تایید شده های انتخابات مجلس در رودسر و املش شدند.