انتخابات انزلی
احمد دنیامالی نماینده مردم انزلی شد 22 فوریه 2020

احمد دنیامالی نماینده مردم انزلی شد

نتیجه انتخابات مجلس حوزه انتخابیه انزلی مشخص شد.

نتیجه تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه بندرانزلی اعلام شد 12 ژانویه 2020

نتیجه تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه بندرانزلی اعلام شد

نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس بندرانزلی مشخص شد.