انتخابات آستانه اشرفیه
نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبین انتخابات مجلس آستانه اشرفیه اعلام شد 12 ژانویه 2020

نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبین انتخابات مجلس آستانه اشرفیه اعلام شد

نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبین انتخابات مجلس آستانه اشرفیه اعلام شد.