اقتصاد رشت
قیمت هر متر آپاراتمان در گلسار رشت به 30 میلیون تومان رسیده است! 30 آگوست 2020

قیمت هر متر آپاراتمان در گلسار رشت به 30 میلیون تومان رسیده است!

قیمت آپارتمان در رشت به صورت لحظه ای افزایش می یابد و هیچ کنترلی بر این اوضاع نابسامان وجود ندارد.