اقتصاد ایران
ادامه محدودیت در مرزها کشور را با کمبود مواد اولیه مواجه خواهد کرد 28 مارس 2020

ادامه محدودیت در مرزها کشور را با کمبود مواد اولیه مواجه خواهد کرد

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران می گوید باید منتظر تبعات اقتصادی ویروس کرونا در آینده نزدیک باشیم.

صادق زیباکلام: نوری در انتهای تونل برای دولت نمی بینم 27 مارس 2020

صادق زیباکلام: نوری در انتهای تونل برای دولت نمی بینم

صادق زیباکلام نسبت به وضعیت اقتصادی ایران پس از کرونا ابراز نگرانی کرد.