احمدینژاد
شورای نگهبان آب پاکی را روی دست احمدینژاد ریخت! 12 آگوست 2020

شورای نگهبان آب پاکی را روی دست احمدینژاد ریخت!

نامزدی محمود احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده منتفی است!

نامزدی احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری 1400 قطعی است! 02 ژوئن 2020

نامزدی احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری 1400 قطعی است!

محمود احمدینژاد بار دیگر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام خواهد کرد.