آرمان رمضانی
چرا یحیی روی آرمان رمضانی حساب باز کرده است؟ 17 سپتامبر 2020

چرا یحیی روی آرمان رمضانی حساب باز کرده است؟

سرمربی باشگاه پرسپولیس نشان داد روی مهاجم سرزن و تازه وارد این تیم حساب ویژه ای باز کرده است.

مبلغ قرارداد آرمان رمضانی با پرسپولیس چقدر است؟ 12 سپتامبر 2020

مبلغ قرارداد آرمان رمضانی با پرسپولیس چقدر است؟

مهاجم تنومند پرسپولیس تهران برای پیوشتن به این باشگاه پیشنهاد چند تیم سرشناس را رد کرده است.

آرمان رمضانی در لیست خرید باشگاه استقلال قرار گرفت 01 سپتامبر 2020

آرمان رمضانی در لیست خرید باشگاه استقلال قرار گرفت

مهاجم بلندقامت سایپای تهران در تیر رس باشگاه استقلال تهران قرار گرفته است.