هوادران پرشور چوکای تالش یکی از معتصب ترین هوادران فوتبال در کشور به شمار می آیند، آنها پس از سالها انتظار بار دیگر در آستانه صعود به لیگ یک کشور قرار گرفته اند.

هوادران چوکای تالش